Špeciálne upravený kolektor pre solárnu loď SunRiver

Koncom roka 2015 prišla do našej spoločnosti zaujímavá požiadavka – vyrobiť špeciálny kolektor na ohrev vody pre solárnu výletnú loď. Táto loď na solárny pohon mala pôvodne na ohrev 80 litrového zásobníka teplej vody na mieru urobený fotovoltický panel, s ktorým však posádka nebola spokojná. Majiteľ lode nás teda oslovil ohľadom možného riešenia ohrevu vody.

Takáto aplikácia slnečného termického kolektora je vo svete zriedkavá a poskytla nám príležitosť použiť termické kolektory v novom nepreskúmanom odvetví. Zadanie bolo zdanlivo jednoduché – kolektor musel mať tvar lichobežníka s rozmermi základní 750 mm a 1010 mm a výškou 1400 mm. Požiadavka na hrúbku kolektora bola limitujúca a to max. 50 mm. Kolektor musel byť integrovaný vo vyvýšenej palube lode, s ktorou musel lícovať a byť dokonale tesný proti vniknutiu vody do kolektora, ako aj do podpalubia lode a navyše byť pochôdzný a samozrejme lacný.

Na realizáciu prototypu tohto kolektora mal tím vedený manažérom pre techniku Ing. Ondrejom Dobrockým necelé 4 mesiace od zadania. Požiadavka a návrh na výrobu prišla v decembri 2015 a už v apríli 2016 sa montoval prototyp kolektora do lode. V priebehu návrhu a výroby vznikalo postupne niekoľko konštrukčných variant, ktoré sa kombinovali, aby spĺňali všetky požiadavky. Najprv sme uvažovali, že urobíme rám z hliníkových profilov, ale nakoniec vyhralo riešenie rámu z dreva. S ohľadom na požadovanú hrúbku kolektora sme použili progresívnu melamínovú izoláciu Basotect.

Najtvrdším orieškom bolo vyriešiť pochôdznosť kolektora. S ohľadom na požadovanú hrúbku kolektora sme nemali veľa možností, pretože s väčšou hrúbkou skla by sa dostala celková hrúbka kolektora mimo tolerancie. Ako finálne riešenie bola konštrukčne prebratá alternatíva rozperného roštu, ktorý štandardne THERMO|SOLAR používa pri vákuových kolektoroch TS400 už dlhé roky, v kombinácií s rastrovaným solárnym bezpečnostným sklom.

Jedna zo zásadných požiadaviek na kolektor bola jeho pochôdznosť. Pri testovaní pochôdznosti sme použili niekoľko zamestnancov a chceli sme dosiahnuť maximum, že kde už sklo povolí. Na skle však už nezostalo miesto pre ďalšieho zamestnanca, aby sme mohli záťaž ešte zvýšiť – sklo ostalo celé. Následne počas testovania pri plavbe sa objavil menší problém s vysokou vlhkosťou a kondenzovaní vlhkosti na skle vo vnútri kolektora, ktorý sa nám podarilo vyriešiť a kolektor plní svoj účel – ohrieva vodu v 80 litrovom zásobníku na solárnej výletnej lodi. Montáž špeciálneho kolektora a celého solárneho systému na lodi vykonal náš dlhoročný obchodný partner JH Solar, ktorý absolvoval na lodi aj skúšobné plavby s novým kolektorom.

Zdieľať Realizáciu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp