GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

KTO SME

Prevádzkovateľ (správca) Vašich osobných údajov podľa článku 4 bod 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) je spoločnosť: THERMO/SOLAR Žiar s.r.o., Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00 616 915

Ak máte akékoľvek otázky
neváhajte nás kontaktovať

Relevantné dokumenty   
Zásady spracovania osobných údajovGDPR-WEB.pdf13.06.2022…Prevziať
Práva dotknutých osôbGDPR-Prava-dotknutych-osob.pdf13.06.2022…Prevziať
Zásady používania súborov cookiesGDPR-Cookies.pdf13.06.2022…Prevziať