Filter SafeCleaner

Ultimatívny separačný filter pre ochranu obehových čerpadiel a výmenníkov kotlov pred nečistotami z vykurovacích systémov

Filter SafeCleaner

Ultimatívny separačný filter pre ochranu obehových čerpadiel a výmenníkov kotlov pred nečistotami z vykurovacích systémov
Ultimatívny magnetický separačný filter na ochranu komponentov kotla pred poškodením nečistotami, ktoré sa vytvoria počas prevádzky systému, alebo pred tvorbou nežiadúcich usadenín z nekvalitnej prevádzkovej kvapaliny.

V tele filtra je umiestnená filtračná nerezová vložka, v ktorej strede je vstavaný magnet. Voda vteká najskôr do filtračnej vložky, kde dochádza k primárnemu zachyteniu magnetických nečistôt na magnet, nemagnetické nečistoty potom zostávajú zachytené vo vnútri filtračnej vložky. Týmto spôsobom je zaistené zachytenie všetkých typov nečistôt – magnetických i nemagnetických.

Filter by mal byť nainštalovaný na spiatočke do kotla, najlepšie pred obehové čerpadlo. Táto inštalácia zaistí zachytenie všetkých nečistôt, ktoré sa uvoľnili do vody z radiátorov a potrubia. Všetky nečistoty sú zachytené vo filtri. Tým je ochránené obehové čerpadlo, ktorému hrozí poškodenie z dôvodu naakumulovania magnetických nečistôt, aj výmenník kotla, v ktorom by mohlo dôjsť k tvorbe nežiaducich inkrustov.

Pri inštalácii je nutné dodržať smer prúdenia vyznačený na filtri.

Rotačný pripojovacie potrubie umožňuje inštaláciu filtra v týchto pozíciách:

 • vertikálne
 • horizontálne
 • akokoľvek medzi týmito polohami

Objem filtra 0,5 litra umožňuje dávkovanie chemických prípravkov do systému.

Dostupné farebné varianty: biela, čierna

Materiálová špecifikácia

 • Pripojenie: Polyamide PA66
 • Telo filtra: Polyamide PA66 + 30% FV
 • Viečko filtra: Polyamide PA66 + 30% FV
 • Púzdro magnetu: Polyamide PA66 + 30% FV
 • Filtračná vložka: nerez AISI 304
 • Tesnenie: EPDM
 • Magnet: Neodymium REN35 B = 11.000 Gauss

Testované podľa IEC 60404-5 & ASTM A977

Technické parametre

 • Prevádzková kvapalina: voda, voda + glykol
 • Pripojenie: 22 mm, 28 mm, 3/4″, 1″, 5/4″
 • Max. prevádzkový tlak: 3 Bar
 • Prevádzková teplota: 0 – 90 ° C

Rozmery filtra

Hydraulické parametre filtra

Schéma funkčnosti filtra

Prevádzkové medium vteká do filtračnej vložky s centrálne umiestneným magnetom vo vnútri filtra. V prvej fáze dochádza k zachyteniu všetkých magnetických nečistôt, v druhej fáze sú zvyšné nemagnetické nečistoty zachytené vo filtračnej vložke. Filtračná vložka s jemnosťou 100 mikrónov zaisťuje zachytenie aj veľmi jemných nečistôt a kalov. Filtrované medium sa vracia po vonkajších okrajoch filtračnej nádoby späť do systému.

Ak je filter nainštalovaný do predtým prevádzkovaného systému, je nutné filter čistiť z dôvodu prítomnosti nečistôt častejšie. Po odfiltrovaní nečistôt frekvencia čistenia klesá. V prípade nevyčistenia filtra od nečistôt môže dôjsť k celkovému zaneseniu vložky, zablokovaniu a nepriepustnosti filtra. V takom prípade môže dôjsť k veľkému tlakovému rozdielu v systéme a následnému vyvolaniu poruchy na zdroji tepla (kotol).

Pre odstránenie poruchy je v prípade zanesenia filtra postačujúce vyčistenie filtra a následné opätovné uvedenie kotla do prevádzky.

Inštalácia filtra

Filter SafeCleaner odporúčame umiestniť na spätné potrubie, privádzajúce vodu z kúrenia do kotla. Týmto bude zabezpečené, že všetky nečistoty zo systému budú zachytené vo filtri, pred vstupom vody do kotla.

Vyčistenie filtra, údržba

Pre zaistenie správnej funkčnosti filtra je potrebná pravidelná kontrola a čistenie filtra. Pred vyčistením filtra SafeCleaner skontrolujte, že je čistenie bezpečné. Odporúčame vypnúť kotol a nechať ochladiť prevádzkovú vodu na bezpečnú teplotu, aby nedošlo k úrazu pri čistení.

Uzatvorte ventil(y), povoľte viečko filtra a vypustite vodu z celého filtra. Po vypustení vody z filtra vyskrutkuje viečko filtra. Očistite filtračnú vložku a umyte vodou. Odstráňte krytku magnetu, krytku očistite a umyte. Umyté a čisté komponenty opäť skompletizujte – nasaďte krytku na magnet, filtračnú vložku vsuňte do viečka filtra.

Skontrolujte, či nie je poškodený tesniaci O-krúžok, v prípade poškodenia ho vymeňte. Filter opäť skompletizujte. Filter napúšťajte vodou pomaly, aby bolo možné skontrolovať tesnosť filtra.

Pre správnu funkčnosť filtra odporúčame kontrolu a vyčistenie filtra aspoň raz ročne. V prípade inštalácie do nového systému je nutné kontrola najneskôr po jednom mesiaci prevádzky. V prípade inštalácie filtra do už prevádzkovaného systému môže byť nutnosť čistenia častejšie, a to v závislosti od znečistenia systému.

UPOZORNENIE: Súčasťou filtra SafeCleaner je silný magnet vytvárajúci rozsiahle magnetické pole.
Vytvorené magnetické pole môže byť ohrozujúce pre elektronické prístroje v okolí magnetu.

Zdieľať produkt

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Vyhľadať
Slnečné kolektory
Potrebujete pomoc?

+421-45-601 6080