Q Stop 15 Solar – Tekuté tesnenie

Tekuté tesnenie určené pre nové aj existujúce solárne systémy s únikmi do 15 litrov za deň

Q Stop 15 Solar – Tekuté tesnenie

Tekuté tesnenie určené pre nové aj existujúce solárne systémy s únikmi do 15 litrov za deň

Vlastnosti

 • určené pre solárne systémy na báze glykolu
 • zaceľuje netesnosti do veľkosti úniku 15 litrov / deň
 • po utesnení sa ponecháva v systéme
 • nie je určené pre netesnosti spôsobené dilatáciou spojov
 • vhodné pre všetky druhy kovov vrátane hliníka
 • nie je toxické, nie je dráždivé
 • nie je nebezpečné pre životné prostredie, nevýbušné a nehorľavé

Chemické a fyzikálne vlastnosti

 • konzistencia: kvapalina
 • zápach: bez zápachu
 • pH: 8,2
 • Hustota pri 20 ° C: 1,37 g / cm3
 • rozpustnosť: neobmedzená vo vode

Dávkovanie a aplikácia

Miešacie pomery: 1l na 100l objemu systému – účinná koncentrácia zmesi

Demontujte zo systému filtre. Prípravok riadne pretrepte a nadávkujte v pomere 1% do vyčisteného systému. Systém uveďte do prevádzky na max. tlak po dobu 4 h. Potom nastavte systém na bežné pracovné podmienky. Utesnenie je kompletné zhruba po 14 dňoch. Prípravok možno v systéme ponechať.

Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu / distribútora.

Zdieľať produkt

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Vyhľadať
Slnečné kolektory
Potrebujete pomoc?

+421-45-601 6080