Akreditované školenia

Najbližšie školenie pre inštalatérov slnečných tepelných a fotovoltických systémov prebehne v termíne 15. – 16. marca 2022.

Školenie bude prebiehať ONLINE formou a všetkým záujemcom odporúčame zúčastniť sa uvedeného školenia nakoľko môže ísť o POSLEDNÉ školenie v tomto roku.

V prípade záujmu o školenie prosíme vyplniť formulár na predbežné prihlásenie.

Školenie pre inštalatérov slnečných tepelných a fotovoltických systémov má nasledovný charakter:

Kombinovaný modul FT + FV

Školenie býva kombinované a vzdelávame záujemcov z oblasti fotovoltiky a aj z oblasti termiky.

Začína sa termickými systémami a postupne prechádzame k fotovoltike:

1. deň – Modul “Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov”
2. deň – Moduly “Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných + fotovoltických systémov”
3. deň – Modul “Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov”

Formulár na predbežné prihlásenie nájdete tu.

V prípade otázok sa obráťte na garantov vzdelávacieho programu:
Juraj Vozár, vozar@thermosolar.sk, tel. 0918 645 316
Pavel Šimon, Pavel.Simon@sapi.sk, tel. 0917 714 678
Školenie bude prebiehať v priestoroch spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom, Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom.

Ďalšie termíny školení budú určené priebežne, predpokladom vypísania termínu je záväzná účasť minimálne 30 frekventantov.

UPOZORNENIE: Vyššie uvedené školenie je určené pre nových záujemcov o získanie Osvedčenia. Osoby, ktoré už v minulosti úspešne absolvovali toto školenie majú Ministerstvom hospodárstva SR vydané Osvedčenie pre inštalatéra v príslušnej oblasti. Toto osvedčenie má platnosť 5 rokov. Dá sa jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov s podmienkou, že držiteľ musí absolvovať aktualizačné školenie. Všetci držitelia Osvedčenia budú v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím 5 ročnej platnosti Osvedčenia spoločnosťou THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. a SAPI oslovení s ponukou účasti na aktualizačnom školení.

Ceny ostali nezmenené a naďalej platia nasledovné špeciálne uvádzacie ceny:

Typ školenia Dĺžka Cena za školenie
(s DPH)
Cena za školenie pre členov a partnerov SAPI, ČSSE a THERMO/SOLAR
(s DPH)
Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov 2 dni 280,00 EUR 240,00 EUR
Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov 2 dni 280,00 EUR 240,00 EUR
Kombinovaný modul FV+FT 3 dni 390,00 EUR 350,00 EUR

Upozorňujeme, že ako zrejme jediný projekt v tejto oblasti sme Vám schopní poskytnúť možnosť vystavenia faktúry za školenie v režime platcu DPH.

Tento program je spoločným projektom SAPI a spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. a plne vyhovuje požiadavkám vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 133/2012 Z.z. Školenie je spojené so skúškou a vystavením osvedčenia pre inštalatérov malých zdrojov energie podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie č. 309/2009 Z.z.

Vstupné kvalifikačné požiadavky boli dohodou medzi MH SR a MŠ SR stanovené nasledovne:
Stredoškolské vzdelanie technického zamerania alebo výučný list technického smeru;
pri záujme získať osvedčenie pre inštalatérov na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES najmenej jeden rok odbornej praxe v danom odbore, pokiaľ záujemca nezískal odborné vzdelanie pre inštaláciu fotovoltických/slnečných tepelných systémov.
(Znamená to, že pôvodná požiadavka na §22, resp. §21 (elektrotechnici) je neplatná).

V oblasti Žiaru nad Hronom je možné sa ubytovať vo viacerých ubytovacích zariadeniach, cena za noc je približne od 15€ do 70€, zaradenie ubytovacieho zariadenia od robotníckej ubytovne až po hotel ***. Ubytovanie si bude zabezpečovať každý účastník individuálne.

Súčasťou školenia bude základné občerstvenie (káva, čaj, voda, 2 jednoduché jedlá denne).

Každý úspešný absolvent obdrží prednášané materiály v písomnej forme.

Zákony na stiahnutie:
Smernica Európskeho parlamentu a rady 2009/28/ES
o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES.

Zákon 309/2009 Z.z.
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška 133/2012 Z.z.
ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah skúšky, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia pre inštalatérov

Zdieľať školenie

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Najnovšie školenia
Potrebujete pomoc?

+421-45-601 6080

Ďalšie školenia

Kotly na pelety

Aké výhody má vykurovanie peletami? Výhody v peletizácii sypkého materiálu, resp. vo využívanie peliet sú zrejmé:• lacnejšie ako plyn• isté v čase krízy, pretože ide o

Zobraziť »

Kotly na štiepku

Aké prednosti prináša kúrenie štiepkou?  Na výrobu štiepky sa používa výhradne zvyškové drevo z domácich lesov popr. píl. Zvyškové drevo sa až jeden rok skladuje

Zobraziť »