Náš tím je tu pre Vás

… prakticky akúkoľvek požiadavku z oblasti kolektorov Vám zodpovieme…

+421-45-601 6080

Telefónne číslo

Na Vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom

Adresa

info@thermosolar.sk

Email

Ondrej Dobrocký

Vedúci technicko-výrobného úseku

Tomáš Jančařík

Vedúci obchodného úseku

Juraj Vozár

Reklamácie, školenia, PR

Helena Žňavová

Referentka obchodu, predaj

Denisa Šatarová

Referentka obchodu, predaj

Michaela Šimonovičová

Referentka obchodu, predaj

Slavomíra Obertová

Referetka obchodu, obaly a odpady, školenia

Miroslava Mokrošová

Referentka obchodu, zásobovanie

Štefan Uškert

Technické poradenstvo - termika

Marian Ježo

Technické poradenstvo - termika

Róbert Krakovik

Vedúci oddelenia biomasy