Iné objekty

Využitie kolektorov v priemysle

Priemyselná sféra je oblasť, v ktorej má využitie kolektorov obrovský potenciál. Predovšetkým v oblasti teplôt do 80°C je možné v súčasnosti zmysluplne využiť kolektory v takmer každej priemyselnej oblasti, minimálne na ohrev vody pre sociálne účely, ale predovšetkým pre účely technologické.

V prípade úspešného vývoja a výroby kolektorov pre tzv. „nízke teploty“ t.j. teploty pod 200°C sa rozsah možností výrazne rozšíri, predovšetkým v potravinárskom priemysle, textilnom priemysle, poľnohospodárskej prvovýrobe, medicíne či všeobecných službách. V našich podmienkach je však takmer vždy potrebné kombinovať solárny ohrev s konvenčným zdrojom. Ten zabezpečí energetické potreby v období s nedostatočnou intenzitou slnečného žiarenia.

Poľnohospodárska produkcia

Či už sa jedná o spracovanie mäsa, mlieka alebo rôznych rastlinných produktov, všetky tieto technológie majú veľkú spotrebu teplej vody. Mnohé prevádzky najčastejšie na jej ohrev využívajú elektrickú energiu. Tým pádom prevádzkové náklady na energie tvoria značnú časť výrobných nákladov. Jednou z ciest ako efektívne znížiť tieto náklady je využitie slnečnej energie.

Praktické príklady z minulosti i dnešnej doby ukazujú, že s ekonomicky prijateľnými nákladmi sa dá ročne ušetriť až polovica energie na ohrev teplej vody. V závislosti od veľkosti výrobne sa jedná o desiatky až stovky tisíc kWh ročne. Doba návratnosti investície tak môže predstavovať aj 5 rokov.

Príkladom efektívneho solárneho systému na takomto type budovy je solárny systém na mliekárni v obci Lovčica – Trubín.

Naše skúsenosti

THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. má viac ako 40 ročné skúsenosti s inštaláciou solárnych zariadení slúžiacim rôznym účelom. Pred rokom 1989 podstatná časť výroby smerovala práve do rôznych poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov. V období rokov 1980 až 1991 bolo v žiarskej hlinikárni vyrobených cca 20-25 tisíc m2 slnečných kolektorov.

Zmena politicko spoločenských pomerov po roku 1989 znamenala zánik väčšiny Jednotných roľníckych družstiev (JRD), avšak mnohé slnečné kolektory boli z týchto budov demontované a opätovne nainštalované na rodinných domoch, kde slúžia svojim majiteľom dodnes.