Q800 – Na hrdzu a vodný kameň

Čistiaci prostriedok na hrdzu a vodný kameň

Q800 – Na hrdzu a vodný kameň

Čistiaci prostriedok na hrdzu a vodný kameň
Koncentrovaná čistiaca zmes Q800 je určená na odstránenie hrdze a vodného kameňa vo vykurovacích a chladiacich zariadeniach.

Vlastnosti

 • odstraňuje vápenaté usadeniny (vodný kameň) a hrdzu zo systému
 • určená pre systémy vykurovania a chladenia
 • zmes je neutrálny
 • nepoškodzuje sklo, plasty
 • je vhodná pre bežne používané typy kovov vrátane hliníkovo-kremičitých zliatin
 • predlžuje účinnosť a životnosť systémov

Chemické a fyzikálne vlastnosti

 • vzhľad: svetlo žltá kvapalina
 • zápach: bez zápachu
 • pH: 6
 • Hustota pri 20 ° C: 1,11 g / cm3
 • rozpustnosť: vo vode úplne miešateľný

Dávkovanie a aplikácia

Miešacie pomery:

 • 1l na 100l objemu systému – minimálna účinná koncentrácia zmesi
 • 1l na 300l objemu systému – odporúčaná účinná koncentrácia zmesi

Systém napustite vodou a nadávkujte čistiace zmes Q800 v odporúčanom množstve 3% z celkového objemu vody v systéme (minimálna účinná dávka je 1%). Čistite pri izbovej teplote po dobu minimálne 48 hodín a zaistite neustálu cirkuláciu zmesi v systéme.

Zvýšením teploty a koncentrácie prípravku sa jeho účinnosť zvyšuje.

Po vyčistení systém vypustite a riadne prepláchnite. Následne systém napustite vhodne upravenou vodou a ošetrite inhibičným prípravkom Q100.

Balenie

 • 1 l kanister
 • 20 l kanister

Skladovanie

Skladujte v tesne uzatvorených, originálnych obaloch na chladnom (od + 10 ° C do + 35 ° C), suchom a dobre vetranom mieste na to určenom.

Pri správnom skladovaní je prípravok stabilný 24 mesiacov.

Bezpečnostné opatrenia

Zmes nie je nebezpečná.

Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu / distribútora.

Zdieľať produkt

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Vyhľadať
Slnečné kolektory
Potrebujete pomoc?

+421-45-601 6080