Q400 – Čistenie kalov a usadenín

Prípravok na čistenie kalov a usadenín

Q400 – Čistenie kalov a usadenín

Prípravok na čistenie kalov a usadenín
Čistiaca zmes Q400 je určená pre odstraňovanie kalov a usadenín v nových aj existujúcich vykurovacích a chladiacich systémoch.

Je vhodná pri inštalácii nového kotla / ohrievača do existujúceho systému a v prípade, keď sa v systéme usadzuje kal a vytvára chladné miesta.

Vlastnosti

 • odstraňuje kal zo systému kúrenia a chladenia
 • pomáha obnoviť cirkuláciu systému
 • zmes je neutrálny
 • nepoškodzuje sklo, plasty
 • je vhodná pre bežne používané typy kovov vrátane hliníkovo-kremičitých zliatin
 • predlžuje účinnosť a životnosť systémov
 • určená pre domáce i priemyselné aplikácie

Chemické a fyzikálne vlastnosti

 • vzhľad: svetlo hnedá kvapalina
 • zápach: charakteristický
 • pH: 4
 • Hustota pri 20 ° C: 1,045 g / cm3
 • rozpustnosť: vo vode úplne miešateľný

Dávkovanie a aplikácia

Miešacie pomery: 1% – účinná koncentrácia zmesi

Systém napustite vodou a nadávkujte čistiace zmes Q400 v množstve 1%, tj. 1 l na 100 l celkového objemu vody v systéme. Čistite pri izbovej teplote po dobu minimálne 24 hodín a zaistite neustálu cirkuláciu zmesi v systéme.

Zvýšením teploty a koncentrácie prípravku sa jeho účinnosť zvyšuje.

Po vyčistení systém vypusťte a riadne prepláchnite. Následne systém napusťte vhodne upravenou vodou a ošetrite inhibičným prípravkom Q100.

Balenie

 • 1 l kanister
 • 20 l kanister

Skladovanie

Skladujte v tesne uzatvorených, originálnych obaloch na chladnom (od + 10 ° C do + 35 ° C), suchom a dobre vetranom mieste na to určenom.

Pri správnom skladovaní je prípravok stabilný 24 mesiacov.

Bezpečnostné opatrenia

Zmes nie je nebezpečná.

Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu / distribútora.

Zdieľať produkt

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Vyhľadať
Slnečné kolektory
Potrebujete pomoc?

+421-45-601 6080