Filter MG1

Kompaktný separačný filter pre ochranu obehových čerpadiel a výmenníkov kotlov pred nečistotami z vykurovacích systémov

Filter MG1

Kompaktný separačný filter pre ochranu obehových čerpadiel a výmenníkov kotlov pred nečistotami z vykurovacích systémov

V tele filtra je umiestnená filtračná nerezová vložka, v ktorej strede je vstavaný magnet. Voda vteká najskôr do filtračnej vložky, kde dochádza k primárnemu zachyteniu magnetických nečistôt na magnet, nemagnetické nečistoty potom zostávajú zachytené vo vnútri filtračnej vložky. Týmto spôsobom je zaistené zachytenie všetkých typov nečistôt – magnetických i nemagnetických.

Filter by mal byť nainštalovaný na spiatočke do kotla, najlepšie pred obehové čerpadlo. Táto inštalácia zaistí zachytenie všetkých nečistôt, ktoré sa uvoľnili do vody z radiátorov a potrubia. Všetky nečistoty sú zachytené vo filtri. Tým je ochránené obehové čerpadlo, ktorému hrozí poškodenie z dôvodu naakumulovania magnetických nečistôt, aj výmenník kotla, v ktorom by mohlo dôjsť k tvorbe nežiaducich inkrustov.

Filter MG1 odstraňuje magnetické aj nemagnetické nečistoty z prevádzkovej kvapaliny. Kontinuálne čistenie prevádzkovej kvapaliny počas bežnej prevádzky zaisťuje nepretržitú ochranu rizikových miest (obehové čerpadlá, výmenník kotla) od nečistôt, ktoré sa objavia v systéme.

Materiálová špecifikácia

 • Telo filtra: Polyamide PA66 + 30% FV
 • Filtračný uzáver: Polyamide PA66 + 30% FV
 • Filtračná vložka: nerez AISI 304
 • Tesnenie: EPDM peroxi
 • Magnet: Neodymium REN35 B = 11.000 Gauss
 • Guľový ventil: mosadz
 • Konektor s prevlečnými maticami: mosadz

Technické parametre

 • Prevádzková kvapalina: voda, voda + glykol
 • Pripojenie: závitové 3/4 „
 • Max. prevádzkový tlak: 3 Bar
 • Prevádzková teplota: 0 – 90 ° C
 • Filtračná vložka: 100 mikrometrov
 • Hlučnosť podľa EN13443 a UNI 3822:  0 dB

Podľa EN 13443 patrí MG1 do skupiny I, ktorá je určená pre výrobky s hladinou hluku do <20 dB

Rozmery filtra

Popis filtra

Hydraulické parametre filtra

Schéma funkčnosti filtra

Prevádzkové medium vteká do filtračnej vložky s centrálne umiestneným magnetom vo vnútri filtra. V prvej fáze dochádza k zachyteniu všetkých magnetických nečistôt, v druhej fáze sú zvyšné nemagnetické nečistoty zachytené vo filtračnej vložke. Filtračná vložka s jemnosťou 100 mikrónov zaisťuje zachytenie aj veľmi jemných nečistôt a kalov. Filtrované medium sa vracia po vonkajších okrajoch filtračnej nádoby späť do systému.

Ak je filter nainštalovaný do predtým prevádzkovaného systému, je nutné filter čistiť z dôvodu prítomnosti nečistôt častejšie. Po odfiltrovaní nečistôt frekvencia čistenia klesá. V prípade nevyčistenia filtra od nečistôt môže dôjsť k celkovému zaneseniu vložky, zablokovaniu a nepriepustnosti filtra. V takom prípade môže dôjsť k veľkému tlakovému rozdielu v systéme a následnému vyvolaniu poruchy na zdroji tepla (kotol).

Pre odstránenie poruchy je v prípade zanesenia filtra postačujúce vyčistenie filtra a následné opätovné uvedenie prevádzky kotla.

Inštalácia filtra

Filter MG1 odporúčame umiestniť na spätné potrubie, privádzajúce vodu z kúrenia do kotla. Týmto bude zabezpečené, že všetky nečistoty zo systému budú zachytené vo filtri, pred vstupom vody do kotla. Kompaktná veľkosť umožňuje umiestniť filter priamo pod kotol tak, aby nenarušil celkový vzhľad kotla. Filter sa odporúča umiestniť viečkom na pohľadovú stranu.

Varianta 1 – horizontálna pozícia

Viečko filtra je na pohľadovej strane. Variant 1 má v porovnaní s var. 2 väčšiu filtračnú kapacitu. Väčšia filtračná kapacita je zaistená tým, že voda nateká priamo na magnet, ktorý zachytí magnetické nečistoty všetkých veľkostí, nemagnetické sú potom zachytené filtračné vložkou.

Upozornenie: pre ľahšie čistenie filtra odporúčame inštaláciu filtra s guľovými ventilmi na prívod aj vývod vody.

Alternatívne je možné umiestniť filter tak, že viečko smeruje nadol. Tento variant umiestnenia nie je odporúčaný, lebo tu nie je zabezpečený priamy prítok vody na magnet.

Varianta 2 – vertikálna pozícia

Viečko filtra smeruje k podlahe. Var. 2 má v porovnaní s var. 1 nižšiu filtračnú kapacitu. Je to spôsobené tým, že voda v tejto variante nateká najskôr na filtračnú vložku, ktorá zachytáva nečistoty, vrátane magnetických. Tým dochádza k skoršiemu upchatiu filtračnej vložky a k zníženiu filtračnej kapacity.

Upozornenie: pre ľahšie čistenie filtra odporúčame inštaláciu filtra s guľovými ventilmi na prívod aj vývod vody.

Možná variabilita umiestnenia filtra do pozície horizontálnej aj vertikálnej je umožnená unifikovaným závitom G 3/4″. Potom je postačujúce otočiť filter o 90 ° a pripojiť ku guľovému ventilu, a priamemu pripojeniu vymeniť pozície pre guľový ventil a priame pripojenie.

Vyčistenie filtra, údržba

Pre zaistenie správnej funkčnosti filtra je potrebná pravidelná kontrola a čistenie filtra. Pred vyčistením filtra MG1 skontrolujte, že je čistenie bezpečné. Odporúčame vypnúť kotol a nechať ochladiť prevádzkovú vodu na bezpečnú teplotu, aby nedošlo k úrazu pri čistení.

Pri horizontálnej pozícii uzavrite guľový ventil (guľové ventily) privádzajúce vodu do filtra. Opatrne vyskrutkujte vypúšťacie viečko a vypustite vodu (obr. 1 / obr. 2). V prípade umiestnenia filtra vo vertikálnej pozícii uzavrite ventil(y), povoľte viečko filtra a vypustite vodu z celého filtra (obr. 3). Viečko filtra môžete odskrutkovať kľúčom s veľkosťou 29 mm.

Po vypustení vody z filtra vyskrutkuje viečko filtra. Očistite filtračnú vložku a umyte vodou.

Odstráňte krytku magnetu, krytku očistite a umyte.

Umyté a čisté komponenty opäť skompletizujte – nasaďte krytku na magnet, filtračnú vložku vsuňte do viečka filtra.

Skontrolujte, či nie je poškodený tesniaci O krúžok, v prípade poškodenia ho vymeňte. Filter opäť skompletizujte. Filter napúšťajte vodou pomaly, aby bolo možné skontrolovať tesnosť filtra.

Pre zaistenie správneho utiahnutia môžete použiť momentové kľúče:

 • viečko filtra: uťahovací moment 10 ÷ 12 Nm
 • vypúšťacie viečko: uťahovací moment 6 ÷ 7 Nm

Pre správnu funkčnosť filtra odporúčame kontrolu a vyčistenie filtra aspoň raz ročne. V prípade inštalácie do nového systému je nutné kontrola najneskôr po jednom mesiaci prevádzky. V prípade inštalácie filtra do už prevádzkovaného systému môže byť nutnosť čistenia častejšie, a to v závislosti od znečistenia systému.

UPOZORNENIE: Súčasťou filtra MG1 je silný magnet vytvárajúci rozsiahle magnetické pole.
Vytvorené magnetické pole môže byť ohrozujúce pre elektronické prístroje v okolí magnetu.

Zdieľať produkt

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Vyhľadať
Slnečné kolektory
Potrebujete pomoc?

+421-45-601 6080