Q700 – Ochrana proti baktériám

Prípravok na ochranu vykurovacieho systému proti baktériám

Q700 – Ochrana proti baktériám

Prípravok na ochranu vykurovacieho systému proti baktériám
Biocídny prípravok Q700 účinne likviduje baktérie, odstraňuje nimi spôsobené usadeniny a upchávky v prevádzkovaných systémoch. Pri nových a vyčistených systémov pôsobí ako ochranný prípravok, ktorý zabraňuje rastu baktérií a kvasiniek v systémoch.

Určený pre systémy chladenia a kúrenia vrátane podlahového vykurovania.

Vlastnosti

 • vytvára antibakteriálne prostredie v podlahovom kúrení
 • chráni nové podlahové systémy
 • účinne likviduje baktérie
 • odstraňuje upchávky a usadeniny spôsobené kaly
 • kompatibilný pre kvapaliny na báze glykolu
 • bezpečná manipulácia
 • nekorozívne
 • netoxický a biologicky rozložiteľný
 • ponecháva sa v systéme, nevypúšťa sa
 • predlžuje účinnosť a životnosť systémov
 • určená pre domáce i priemyselné aplikácie

Chemické a fyzikálne vlastnosti

 • vzhľad: svetlo žltá kvapalina
 • zápach: charakteristický
 • pH: 8 – 9,5
 • Hustota pri 20 ° C: 1,02 – 1,04 g / cm3
 • rozpustnosť: vo vode úplne miešateľný

Dávkovanie a aplikácia

Miešacie pomery: 1l na 300l objemu systému – účinná koncentrácia zmesi

Nový (vyčistený) systém: Systém pred uvedením do prevádzky napustite vodou podľa požiadavky výrobcu kotlov a dávkujte prípravok Q700 v množstve 1 liter na 300 l objemu vody v systéme. Biocídny výrobok v systéme ponechajte, nevypúšťajte.

Q700 možno kombinovať s inhibičným prípravkom Q100 a Sentinel X100.

Prevádzkovaný systém: Biocídny prípravok Q700 nadávkujte 1 l na 300 l objemu systému. Prípravok Q700 nechajte v systéme cirkulovať súčasne s liekom Q400 (čistiace zmes na kaly a usadeniny), po vyčistení systém vypustite a prepláchnite.

Do systému naplneného vhodne upravenou vodou tiež aplikujte biocídny výrobok Q700 pre dlhodobú ochranu systému.

Balenie

 • 1 l kanister
 • 20 l kanister

Skladovanie

Skladujte v tesne uzatvorených, originálnych obaloch na chladnom (od + 10 ° C do + 35 ° C), suchom a dobre vetranom mieste na to určenom.

Pri správnom skladovaní je prípravok stabilný 24 mesiacov.

Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu / distribútora.

Zdieľať produkt

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Vyhľadať
Slnečné kolektory
Potrebujete pomoc?

+421-45-601 6080