Q100 – Inhibítor korózie

Merateľný inhibítor korózie pre vykurovacie systémy

Q100 – Inhibítor korózie

Merateľný inhibítor korózie pre vykurovacie systémy
Filmotvorný, inhibičný prípravok Q100 je určený k ochrane systémov pred vznikom korózie a usadzovaniu vodného kameňa.

Je vhodný pre všetky typy uzatvorených systémov vykurovania a chladenia.

Vlastnosti

 • zabraňuje tvorbe vápenatých usadenín a korózie
 • pomáha zabrániť vytváraniu plynného vodíka
 • pomáha znižovať hlučnosť kotla alebo ohrievača
 • vhodný pre všetky druhy kovov vrátane hliníka
 • netoxický a biologicky odbúrateľný
 • určený pre domáce i priemyselné aplikácie
 • koncentráciu možno skontrolovať pomocou testovacej súpravy
 • ponecháva sa v systéme, nevypúšťa sa

Chemické a fyzikálne vlastnosti

 • Vzhľad: svetlo žltá kvapalina
 • Zápach: slabý
 • pH: 8
 • Hustota pri 20°C: 1,07 g / cm3
 • Rozpustnosť: vo vode úplne miešateľný

Dávkovanie a aplikácia

Miešacie pomery: 1% – účinná koncentrácia výrobku (1l prípravku na 100l systému)

Odporúčame prípravok aplikovať do vyčisteného systému – nový systém zbavený montážnych a pasivačných prípravkov, starý systém od korózie, vápenatých usadenín (vodného kameňa), baktérií a kalov. V prípade aplikácie inhibičného prípravku Q100 do znečisteného systému môže inhibítor čiastočne pôsobiť aj ako rozpúšťadlo usadenín a nečistôt a tým sa prevádzková voda môže zakaliť alebo zafarbiť a môžu sa v nej objaviť rozpustené (odstránené) nečistoty.

Systém pred uvedením do prevádzky napustite vodou podľa požiadavky výrobcu kotlov a dávkujte prípravok Q100 v množstve 1% objemu systému, tj. 1 liter na 100 l. Koncentráciu prípravku je vhodné merať aspoň 1x ročne pomocou Q100tester. Inhibičný prípravok v systéme ponechajte, nevypúšťajte.

Balenie

 • 1L kanyster
 • 20l kanyster

Skladovanie

Skladujte v tesne uzatvorených, originálnych obaloch na chladnom (od + 10 ° C do + 35 ° C), suchom a dobre vetranom mieste na to určenom.

Pri správnom skladovaní je prípravok stabilný 24 mesiacov.

Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu / distribútora.

Zdieľať produkt

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Vyhľadať
Slnečné kolektory
Potrebujete pomoc?

+421-45-601 6080