Súbory pre termiku na stiahnutie

Aktuálne cenníky a ponuky   
Solárne zostavy 2023solarne_zostavy_TSZ_2023-07.pdf14.07.2023...Prevziať
Solárne zostavy (prospekt)M0118_1_D_SK-Solarne-zostavy.pdf27.05.2016...Prevziať
Certifikáty / Certificates   
Systém riadenia kvality / Quality Management System
EN ISO 9001:2015 SKISO9001-2020-2023-SK.pdf24.10.2022...Prevziať
EN ISO 9001:2015 ENISO9001-2020-2023-ENG.pdf24.10.2022...Prevziať
EN ISO 9001:2015 DEISO9001-2020-2023-DE.pdf24.10.2022...Prevziať
Politika kvality TSZPolitika_kvality_TSZ-R3-ENG-SK.pdf01.10.2017...Prevziať
Solar Keymark
Solar Keymark TS101, TS111Keymark_TS101-TS111.pdf06.12.2017...Prevziať
Solar Keymark TS300, TS500Keymark_TS300-250-500.pdf19.08.2021...Prevziať
Solar Keymark TS330/M, TS530/MKeymark_TS330M-TS530M.pdf24.10.2017...Prevziať
Solar Keymark TS350Keymark_TS350.pdf25.11.2019...Prevziať
Solar Keymark TS400Keymark_TS400.pdf31.10.2017...Prevziať
Potvrdenie o min. ročnom energetickom zisku – pre SR
TSÚ Piešťany TS101tsu525_ts101.pdf30.06.2011...Prevziať
TSÚ Piešťany TS111tsu525_ts111.pdf30.06.2011...Prevziať
TSÚ Piešťany TS300tsu525_ts300.pdf04.04.2011...Prevziať
TSÚ Piešťany TS330/Mtsu525_ts330M.pdf18.01.2013...Prevziať
TSÚ Piešťany TS350tsu525_ts350.pdf04.04.2011...Prevziať
TSÚ Piešťany TS400tsu525_ts400.pdf04.04.2011...Prevziať
TSÚ Piešťany TS500tsu525_ts500.pdf14.08.2012...Prevziať
Potvrdenie o minimálnom ročnom energetickom zisku – podľa RAL-UZ 73 (Blaue Engel / Modrý anjel)
Blaue Engel TS101Nachweis-TS101.pdf18.04.2011...Prevziať
Blaue Engel TS111Nachweis-TS111.pdf18.04.2011...Prevziať
Blaue Engel TS300Nachweis-TS300.pdf18.04.2011...Prevziať
Blaue Engel TS330Nachweis-TS330.pdf18.04.2011...Prevziať
Blaue Engel TS350Nachweis-TS350.pdf18.04.2011...Prevziať
Blaue Engel TS400Nachweis-TS400.pdf18.04.2011...Prevziať
Certifikáty pre ČR
Certifikát výrobkuCertifikat_vyrobku.pdf18.04.2011...Prevziať
Stavebné technické osvedčenieSTO.pdf18.04.2011...Prevziať
Skúšobné protokoly / Test reports   
Testy podľa STN EN 12 975 / Tests according to EN 12 975
TS101 – výkonový testProtocol_9806_performance_TS101.pdf05.12.2017...Prevziať
TS111 – výkonový testProtocol_9806_global_TS111.pdf05.12.2017...Prevziať
TS300 – výkonový testSGP_perform_test_TS300_2021.pdf23.09.2021...Prevziať
TS330/M – výkonový testProtocol_9806_performance_TS330M.pdf31.10.2017...Prevziať
TS350 – výkonový testSGP_global_test_TS350.pdf29.11.2019...Prevziať
TS400 – výkonový testProtocol_9806_global_TS400.pdf31.10.2017...Prevziať
TS500 – výkonový testSGP_global_test_TS500_2021.pdf23.09.2021...Prevziať
TS530/M – výkonový testProtocol_9806_global_TS530M.pdf31.10.2017...Prevziať
Skúška odolnosti proti nárazu podľa ISO 9806: 2013 / Impact resistance test
TS300 – impact resistance testImpact-test-ISO9806_TS300.pdf23.09.2014...Prevziať
Ďalšie protokoly / Other tests
Test odolnosti konštrukcií (hurikánový test) / Hurricane testKTB-2005-22k-Hurricane test.pdf21.04.2011...Prevziať
Prevodová tabuľka medzi tlakom a rýchlosťou vetra / Windspeed to Pressure conversion chartWindspeed-to-Pressure-conversion-chart-23.9.11.pdf23.09.2011...Prevziať
Vyhlásenia zhody / Declarations of Conformity   
Prehlásenie o zjednotení názvov kolektorovprehlasenie_of_el.pdf20.07.2011...Prevziať
Vyhlásenie zhody - Solárny systémM0017_5.pdf28.08.2012...Prevziať
Vyhlásenie zhody - KomponentyM0018_4.pdf25.01.2012...Prevziať
Declaration of Conformity - Solar systems TSM0031_3.pdf25.01.2012...Prevziať
Konformitätserklärung - Solarsysteme TSM0032_3.pdf25.01.2012...Prevziať
CE - Vyhlásenie vlastností výrobku - Nosná konštrukciaCE-vyhlásenie-vlastností.pdf19.02.2019...Prevziať
Certifikát zhody - Nosné konštrukcie.pdfTSÚS_Certifikát-zhody-konštrukcie_SK.pdf19.02.2019...Prevziať
CoC - Load-bearing structureTSÚS_Certifikát-zhody-konštrukcie_EN.pdf19.02.2019...Prevziať
Zertifikat der Konformität - TragwerkenTSÚS_Certifikát-zhody-konštrukcie_DE.pdf19.02.2019...Prevziať
CE - Vyhlásenie vlastností výrobku - Nosná konštrukcia pre FV panelyCE-konštrukcie-na-FV-panely.pdf19.02.2019...Prevziať
Kolektory   
Katalógové listy kolektorov
Katalógový list TS101M0008_29-TS101.pdf11.12.2018...Prevziať
Katalógový list TS111M0008_29-TS111.pdf11.12.2018...Prevziať
Katalógový list TS300M0008_29-TS300.pdf11.12.2018...Prevziať
Katalógový list TS330/MM0008_29-TS3330M.pdf11.12.2018...Prevziať
Katalógový list TS350M0008_29-TS350.pdf11.12.2018...Prevziať
Katalógový list TS400M0008_29-TS400.pdf11.12.2018...Prevziať
Katalógový list TS500M0008_29-TS500.pdf11.12.2018...Prevziať
Katalógový list TS530/MM0008_29-TS530M.pdf11.12.2018...Prevziať
Katalógový list TS10M0008_29-TS10.pdf11.12.2018...Prevziať
Montážne návody ku kolektorom
Kolektory s prírubovými vývodmi (TSxxx P)A1101_5.pdf10.05.2017...Prevziať
Kolektory s prievlečnými maticami (TSxxx M)A1174_5.pdf10.05.2017...Prevziať
Kolektory s vývodmi z Cu rúrky (TSxxx L)A1208_2.pdf
04.04.2012...Prevziať
Plochý vákuový kolektor TS400A1104_4.pdf10.05.2017...Prevziať
Rúrový kolektor TS10A1344_5.pdf22.09.2014...Prevziať
Upozornenie k montáži kolektora TS10A1403_1.pdf10.05.2017...Prevziať
Návod na montáž samotiažky 150L FRA1201.pdf23.05.2011...Prevziať
Nosné konštrukcie   
Montážne návody na NK pre ploché kolektory
Montážny návod pre ploché kolektory (vertikálne aj horizontálne)A1707.pdf29.03.2023...Prevziať
Integrácia jednoradová do šikmej strechy so sklonom viac ako 27°A1226.pdf18.04.2011...Prevziať
Integrácia viacradová do šikmej strechy so sklonom viac ako 27°A1227.pdf18.04.2011...Prevziať
Montážne súbory   
Súbory pre kolektory s prírubovými vývodmi (TS3xx P, TS5xx P)
Základný súbor prírubovýA0097_7.pdf31.03.2016...Prevziať
Základný súbor prírubový obrátenýA0832_6.pdf05.08.2021...Prevziať
Rozširovací súbor prírubovýA0010_3.pdf05.05.2015...Prevziať
Odvzdušňovací súborA0111_4.pdf22.04.2016...Prevziať
Kompenzačný súborA1012_1.pdf31.03.2016...Prevziať
Súbory pre kolektory s vývodmi s prievlečnými maticami
Základný súborA0857_2.pdf23.08.2013...Prevziať
Základný súbor obrátenýA1085_5.pdf22.04.2016...Prevziať
Súbory pre kolektory s vývodmi z Cu rúrky ø18x0,8mm
Základný súbor spájkovacíA0012_6.pdf27.05.2011...Prevziať
Rozširovací súbor spájkovacíA0015_3.pdf06.05.2021...Prevziať
Súbory pre vákuový kolektor TS400
Základný súborA0647_3.pdf25.04.2016...Prevziať
Základný súbor obrátenýA0828_2.pdf31.07.2015...Prevziať
Rozširovací súbor prírubovýA0005_3.pdf27.05.2011...Prevziať
Odvzdušňovací súborA0111_4.pdf22.04.2016...Prevziať
Kompenzačný súborA1014_1.pdf06.10.2016...Prevziať
Vákuový adaptérA0082_3.pdf26.03.2015...Prevziať
Ďalšie montážne súbory
Premosťovací súbor ø22/ø18A0835_1.pdf03.05.2012...Prevziať
Súbory pre veľké kolektorové polia
Základný montážny súbor – bez odvzdušneniaA1222_2.pdf31.03.2016...Prevziať
Čerpadlové jednotky   
ČJ jednovetvová a dvojvetvová TS (s energeticky úspornými čerpadlami)A1421_1.pdf29.10.2015...Prevziať
ČJ dvojvetvová Regusol (s Wilo Yonos PARA ST25/7.0-PWM2)A1422_3.pdf24.08.2020...Prevziať
ČJ dvojvetvová HERZ Pumfix SOLARA1467.pdf02.03.2017...Prevziať
ČJ jednovetvová TS-T (s Grundfos UPM3 SOLAR 15-75 PWM)A1546.pdf22.05.2020...Prevziať
ČJ dvojvetvová TS-T (s Grundfos UPM3 SOLAR 15-75 PWM)A1544_1.pdf22.05.2020...Prevziať
Expanzné nádoby   
Návod na obsluhu expanzných nádob VAREMA0408_1.pdf14.06.2012...Prevziať
Pasport tlakových expanzných nádob VAREMA0410_2.pdf28.11.2012...Prevziať
Návod na obsluhu expanzných nádob ReflexA1163.pdf06.09.2011...Prevziať
Solárne zásobníky   
TS-T
TS-T solárne zásobníky na TÚV 200-500 litrovA1415.pdf30.03.2015...Prevziať
TS-S
TS-S solárne zásobníky na TÚV 200-300 litrovA1192_6.pdf22.02.2017...Prevziať
OKC solárne zásobníky na TÚV 400-500 litrovA1465.pdf06.02.2017...Prevziať
TS-K
TS-K akumulačné zásobníky 500/200, 750/200, 1000/200A1274_2.pdf05.11.2015...Prevziať
TS-K akumulačné zásobníky 300/20, 500/25, 750/35, 1000/45A1273_1.pdf05.11.2015...Prevziať
Reflex
Reflex solárne zásobníky na TÚV 200-1000 litrov
A1496.pdf23.11.2017...Prevziať
Solárna kvapalina   
Thesol Karta bezpečnostných údajovKBU-Thesol_SK_15-12-2016.pdf15.12.2016...Prevziať
Thesol K Bezpečnostný list (SK)BL-ThesolK_SK_21-04-2017.pdf21.04.2017...Prevziať
Thesol K Bezpečnostný list (CZ)BL-ThesolK_CZ_10-10-2016.pdf10.10.2016...Prevziať
Thesol K Technický list (CZ)TL-ThesolK_CZ_27-02-2015.pdf27.02.2015...Prevziať
Regulátory   
SGC
SGC16HA1360_1.pdf20.06.2018...Prevziať
SGC36HVA1343_3.pdf20.06.2018...Prevziať
SR
SR14 / STDCA1466.pdf21.02.2017...Prevziať
DX
DX 4401A1468.pdf31.03.2017...Prevziať
DX 4201.DA1213_3.pdf22.06.2017...Prevziať
DX 4302A1233_2.pdf13.06.2016...Prevziať
DX 4232A0353_7.pdf29.11.2016...Prevziať
DX 4233A0354_7.pdf14.01.2016...Prevziať
DX 4403A1529.pdf19.08.2020...Prevziať