Súbory pre termiku na stiahnutie

Aktuálne cenníky a ponuky   
Solárne zostavy 2022solarne_zostavy_TSZ_2022.pdf22.04.2022...Prevziať
Solárne zostavy (prospekt)M0118_1_D_SK-Solarne-zostavy.pdf27.05.2016...Prevziať
Certifikáty / Certificates   
Systém riadenia kvality / Quality Management System
EN ISO 9001:2015 SKISO9001-2020-2023-SK.pdf24.10.2022...Prevziať
EN ISO 9001:2015 ENISO9001-2020-2023-ENG.pdf24.10.2022...Prevziať
EN ISO 9001:2015 DEISO9001-2020-2023-DE.pdf24.10.2022...Prevziať
Politika kvality TSZPolitika_kvality_TSZ-R3-ENG-SK.pdf01.10.2017...Prevziať
Solar Keymark
Solar Keymark TS101, TS111Keymark_TS101-TS111.pdf06.12.2017...Prevziať
Solar Keymark TS300, TS500Keymark_TS300-250-500.pdf19.08.2021...Prevziať
Solar Keymark TS330/M, TS530/MKeymark_TS330M-TS530M.pdf24.10.2017...Prevziať
Solar Keymark TS350Keymark_TS350.pdf25.11.2019...Prevziať
Solar Keymark TS400Keymark_TS400.pdf31.10.2017...Prevziať
Potvrdenie o min. ročnom energetickom zisku – pre SR
TSÚ Piešťany TS101tsu525_ts101.pdf30.06.2011...Prevziať
TSÚ Piešťany TS111tsu525_ts111.pdf30.06.2011...Prevziať
TSÚ Piešťany TS300tsu525_ts300.pdf04.04.2011...Prevziať
TSÚ Piešťany TS330/Mtsu525_ts330M.pdf18.01.2013...Prevziať
TSÚ Piešťany TS350tsu525_ts350.pdf04.04.2011...Prevziať
TSÚ Piešťany TS400tsu525_ts400.pdf04.04.2011...Prevziať
TSÚ Piešťany TS500tsu525_ts500.pdf14.08.2012...Prevziať
Potvrdenie o minimálnom ročnom energetickom zisku – podľa RAL-UZ 73 (Blaue Engel / Modrý anjel)
Blaue Engel TS101Nachweis-TS101.pdf18.04.2011...Prevziať
Blaue Engel TS111Nachweis-TS111.pdf18.04.2011...Prevziať
Blaue Engel TS300Nachweis-TS300.pdf18.04.2011...Prevziať
Blaue Engel TS330Nachweis-TS330.pdf18.04.2011...Prevziať
Blaue Engel TS350Nachweis-TS350.pdf18.04.2011...Prevziať
Blaue Engel TS400Nachweis-TS400.pdf18.04.2011...Prevziať
Certifikáty pre ČR
Certifikát výrobkuCertifikat_vyrobku.pdf18.04.2011...Prevziať
Stavebné technické osvedčenieSTO.pdf18.04.2011...Prevziať
Skúšobné protokoly / Test reports   
Testy podľa STN EN 12 975 / Tests according to EN 12 975
TS101 – výkonový testProtocol_9806_performance_TS101.pdf05.12.2017...Prevziať
TS111 – výkonový testProtocol_9806_global_TS111.pdf05.12.2017...Prevziať
TS300 – výkonový testSGP_perform_test_TS300_2021.pdf23.09.2021...Prevziať
TS330/M – výkonový testProtocol_9806_performance_TS330M.pdf31.10.2017...Prevziať
TS350 – výkonový testSGP_global_test_TS350.pdf29.11.2019...Prevziať
TS400 – výkonový testProtocol_9806_global_TS400.pdf31.10.2017...Prevziať
TS500 – výkonový testSGP_global_test_TS500_2021.pdf23.09.2021...Prevziať
TS530/M – výkonový testProtocol_9806_global_TS530M.pdf31.10.2017...Prevziať
Skúška odolnosti proti nárazu podľa ISO 9806: 2013 / Impact resistance test
TS300 – impact resistance testImpact-test-ISO9806_TS300.pdf23.09.2014...Prevziať
Ďalšie protokoly / Other tests
Test odolnosti konštrukcií (hurikánový test) / Hurricane testKTB-2005-22k-Hurricane test.pdf21.04.2011...Prevziať
Prevodová tabuľka medzi tlakom a rýchlosťou vetra / Windspeed to Pressure conversion chartWindspeed-to-Pressure-conversion-chart-23.9.11.pdf23.09.2011...Prevziať
Vyhlásenia zhody / Declarations of Conformity   
Prehlásenie o zjednotení názvov kolektorovprehlasenie_of_el.pdf20.07.2011...Prevziať
Vyhlásenie zhody - Solárny systémM0017_5.pdf28.08.2012...Prevziať
Vyhlásenie zhody - KomponentyM0018_4.pdf25.01.2012...Prevziať
Declaration of Conformity - Solar systems TSM0031_3.pdf25.01.2012...Prevziať
Konformitätserklärung - Solarsysteme TSM0032_3.pdf25.01.2012...Prevziať
CE - Vyhlásenie vlastností výrobku - Nosná konštrukciaCE-vyhlásenie-vlastností.pdf19.02.2019...Prevziať
Certifikát zhody - Nosné konštrukcie.pdfTSÚS_Certifikát-zhody-konštrukcie_SK.pdf19.02.2019...Prevziať
CoC - Load-bearing structureTSÚS_Certifikát-zhody-konštrukcie_EN.pdf19.02.2019...Prevziať
Zertifikat der Konformität - TragwerkenTSÚS_Certifikát-zhody-konštrukcie_DE.pdf19.02.2019...Prevziať
CE - Vyhlásenie vlastností výrobku - Nosná konštrukcia pre FV panelyCE-konštrukcie-na-FV-panely.pdf19.02.2019...Prevziať
Kolektory   
Katalógové listy kolektorov
Katalógový list TS101M0008_29-TS101.pdf11.12.2018...Prevziať
Katalógový list TS111M0008_29-TS111.pdf11.12.2018...Prevziať
Katalógový list TS300M0008_29-TS300.pdf11.12.2018...Prevziať
Katalógový list TS330/MM0008_29-TS3330M.pdf11.12.2018...Prevziať
Katalógový list TS350M0008_29-TS350.pdf11.12.2018...Prevziať
Katalógový list TS400M0008_29-TS400.pdf11.12.2018...Prevziať
Katalógový list TS500M0008_29-TS500.pdf11.12.2018...Prevziať
Katalógový list TS530/MM0008_29-TS530M.pdf11.12.2018...Prevziať
Katalógový list TS10M0008_29-TS10.pdf11.12.2018...Prevziať
Montážne návody ku kolektorom
Kolektory s prírubovými vývodmi (TSxxx P)A1101_5.pdf10.05.2017...Prevziať
Kolektory s prievlečnými maticami (TSxxx M)A1174_5.pdf10.05.2017...Prevziať
Kolektory s vývodmi z Cu rúrky (TSxxx L)A1208_2.pdf
04.04.2012...Prevziať
Plochý vákuový kolektor TS400A1104_4.pdf10.05.2017...Prevziať
Rúrový kolektor TS10A1344_5.pdf22.09.2014...Prevziať
Upozornenie k montáži kolektora TS10A1403_1.pdf10.05.2017...Prevziať
Návod na montáž samotiažky 150L FRA1201.pdf23.05.2011...Prevziať
Nosné konštrukcie   
Montážne návody na NK pre ploché kolektory
NK s výškovo nastaviteľnými hákmi pre TS3xx, TS4xxA1505.pdf20.02.2019...Prevziať
NK s kombi skrutkami pre TS3xx, TS4xxA1506_1.pdf03.06.2022...Prevziať
NK na plechovú strechu pre TS3xx, TS4xxA1507.pdf20.02.2019...Prevziať
NK s rovnými hákmi pre TS3xx, TS4xxA1508.pdf20.02.2019...Prevziať
NK s antikorovými hákmi pre TS3xx, TS4xxA1509.pdf20.02.2019...Prevziať
NK na rovnú strechu a do terénu pre TS3xx, TS4xxA0725_4.pdf12.07.2022...Prevziať
NK s kombi skrutkami pre TS500A1240_2.pdf03.06.2022...Prevziať
NK s antikorovými hákmi pre TS500A1241_1.pdf13.04.2012...Prevziať
NK na rovnú strechu a do terénu pre TS500A1242_2.pdf12.07.2022...Prevziať
Integrácia jednoradová do šikmej strechy so sklonom viac ako 27°A1226.pdf18.04.2011...Prevziať
Integrácia viacradová do šikmej strechy so sklonom viac ako 27°A1227.pdf18.04.2011...Prevziať
Montážne návody na NK pre rámové kolektory
NK s antikorovými hákmi pre TS1xxA0723_1.pdf18.04.2011...Prevziať
NK na rovnú strechu a do terénu pre TS1xxA0823_2.pdf18.04.2011...Prevziať
NK s výškovo nastaviteľnými hákmi pre TS1xxA0854_1.pdf18.04.2011...Prevziať
NK s kombi skrutkami pre TS1xxA0855_1.pdf18.04.2011...Prevziať
Montážne návody na NK pre rúrové kolektory
NK na rovnú strechu a do terénu pre TS10A1345_mini.pdf10.04.2013...Prevziať
NK s kombiskrutkami pre TS10A1346_mini.pdf10.04.2013...Prevziať
NK s antikorovými hákmi pre TS10A1347_mini.pdf10.04.2013...Prevziať
Montážne súbory   
Súbory pre kolektory s prírubovými vývodmi (TS3xx P, TS5xx P)
Základný súbor prírubovýA0097_7.pdf31.03.2016...Prevziať
Základný súbor prírubový obrátenýA0832_4.pdf31.03.2016...Prevziať
Rozširovací súbor prírubovýA0010_3.pdf05.05.2015...Prevziať
Odvzdušňovací súborA0111_4.pdf22.04.2016...Prevziať
Kompenzačný súborA1012_1.pdf31.03.2016...Prevziať
Súbory pre kolektory s vývodmi s prievlečnými maticami
Základný súborA0857_2.pdf23.08.2013...Prevziať
Základný súbor obrátenýA1085_5.pdf22.04.2016...Prevziať
Súbory pre kolektory s vývodmi z Cu rúrky ø18x0,8mm
Základný súbor spájkovacíA0012_6.pdf27.05.2011...Prevziať
Rozširovací súbor spájkovacíA0015_2.pdf27.05.2011...Prevziať
Súbory pre vákuový kolektor TS400
Základný súborA0647_3.pdf25.04.2016...Prevziať
Základný súbor obrátenýA0828_2.pdf31.07.2015...Prevziať
Rozširovací súbor prírubovýA0005_3.pdf27.05.2011...Prevziať
Odvzdušňovací súborA0111_4.pdf22.04.2016...Prevziať
Kompenzačný súborA1014_1.pdf06.10.2016...Prevziať
Vákuový adaptérA0082_3.pdf26.03.2015...Prevziať
Ďalšie montážne súbory
Premosťovací súbor ø22/ø18A0835_1.pdf03.05.2012...Prevziať
Súbory pre veľké kolektorové polia
Základný montážny súbor – bez odvzdušneniaA1222_2.pdf31.03.2016...Prevziať
Čerpadlové jednotky   
ČJ jednovetvová a dvojvetvová TS (s energeticky úspornými čerpadlami)A1421_1.pdf29.10.2015...Prevziať
ČJ dvojvetvová Regusol (s Wilo Yonos PARA ST25/7.0-PWM2)A1422_3.pdf24.08.2020...Prevziať
ČJ dvojvetvová HERZ Pumfix SOLARA1467.pdf02.03.2017...Prevziať
ČJ jednovetvová TS-T (s Grundfos UPM3 SOLAR 15-75 PWM)A1546.pdf22.05.2020...Prevziať
ČJ dvojvetvová TS-T (s Grundfos UPM3 SOLAR 15-75 PWM)A1544_1.pdf22.05.2020...Prevziať
Expanzné nádoby   
Návod na obsluhu expanzných nádob VAREMA0408_1.pdf14.06.2012...Prevziať
Pasport tlakových expanzných nádob VAREMA0410_2.pdf28.11.2012...Prevziať
Návod na obsluhu expanzných nádob ReflexA1163.pdf06.09.2011...Prevziať
Solárne zásobníky   
TS-T
TS-T solárne zásobníky na TÚV 200-500 litrovA1415.pdf30.03.2015...Prevziať
TS-S
TS-S solárne zásobníky na TÚV 200-300 litrovA1192_6.pdf22.02.2017...Prevziať
OKC solárne zásobníky na TÚV 400-500 litrovA1465.pdf06.02.2017...Prevziať
TS-K
TS-K akumulačné zásobníky 500/200, 750/200, 1000/200A1274_2.pdf05.11.2015...Prevziať
TS-K akumulačné zásobníky 300/20, 500/25, 750/35, 1000/45A1273_1.pdf05.11.2015...Prevziať
Reflex
Reflex solárne zásobníky na TÚV 200-1000 litrov
A1496.pdf23.11.2017...Prevziať
Solárna kvapalina   
Thesol Karta bezpečnostných údajovKBU-Thesol_SK_15-12-2016.pdf15.12.2016...Prevziať
Thesol K Bezpečnostný list (SK)BL-ThesolK_SK_21-04-2017.pdf21.04.2017...Prevziať
Thesol K Bezpečnostný list (CZ)BL-ThesolK_CZ_10-10-2016.pdf10.10.2016...Prevziať
Thesol K Technický list (CZ)TL-ThesolK_CZ_27-02-2015.pdf27.02.2015...Prevziať
Regulátory   
SGC
SGC16HA1360_1.pdf20.06.2018...Prevziať
SGC36HVA1343_3.pdf20.06.2018...Prevziať
SR
SR14 / STDCA1466.pdf21.02.2017...Prevziať
DX
DX 4401A1468.pdf31.03.2017...Prevziať
DX 4201.DA1213_3.pdf22.06.2017...Prevziať
DX 4302A1233_2.pdf13.06.2016...Prevziať
DX 4232A0353_7.pdf29.11.2016...Prevziať
DX 4233A0354_7.pdf14.01.2016...Prevziať
DX 4403A1529.pdf19.08.2020...Prevziať