Filter MB1 Basic 3/4″

Kompaktný magnetický separačný mini filter pre odstránenie nečistôt z vykurovacieho systému

Filter MB1 Basic 3/4″

Kompaktný magnetický separačný mini filter pre odstránenie nečistôt z vykurovacieho systému

V tele filtra je umiestnená filtračná nerezová vložka, v ktorej strede je vstavaný magnet. Voda vteká najskôr do filtračnej vložky, kde dochádza k primárnemu zachyteniu magnetických nečistôt na magnet, nemagnetické nečistoty potom zostávajú zachytené vo vnútri filtračnej vložky. Týmto spôsobom je zaistené zachytenie všetkých typov nečistôt – magnetických i nemagnetických.

Filter by mal byť nainštalovaný na spiatočke do kotla, najlepšie pred obehové čerpadlo. Táto inštalácia zaistí zachytenie všetkých nečistôt, ktoré sa uvoľnili do vody z radiátorov a potrubia. Všetky nečistoty sú zachytené vo filtri. Tým je ochránené obehové čerpadlo, ktorému hrozí poškodenie z dôvodu naakumulovania magnetických nečistôt, aj výmenník kotla, v ktorom by mohlo dôjsť k tvorbe nežiaducich inkrustov.

Filter MB1 Basic odstraňuje magnetické aj nemagnetické nečistoty z prevádzkovej kvapaliny. Kontinuálne čistenie prevádzkovej kvapaliny počas bežnej prevádzky zaisťuje nepretržitú ochranu rizikových miest (obehové čerpadlá, výmenník kotla) od nečistôt, ktoré sa objavia v systéme.

Dostupné farebné varianty: biela, transparentná červená

Technické parametre

  • Prevádzková kvapalina: voda, voda + glykol
  • Pripojenie: 3/4″
  • Max. prevádzkový tlak: 7 Bar
  • Prevádzková teplota: 0 – 90 ° C
  • Filtračná vložka: nerez 100 mikrometrov
  • Magnet: neodým 11.000 Gaus
  • Prietok: 1,5 m3/h

Varianta filtra Basic je dodávaná bez pripojovacích komponentov.

Rozmery filtra

Funkčnosť filtra

Prevádzkové medium vteká do filtračnej vložky s centrálne umiestneným magnetom vo vnútri filtra. V prvej fáze dochádza k zachyteniu všetkých magnetických nečistôt, v druhej fáze sú zvyšné nemagnetické nečistoty zachytené vo filtračnej vložke. Filtračná vložka s jemnosťou 100 mikrónov zaisťuje zachytenie aj veľmi jemných nečistôt a kalov. Filtrované medium sa vracia po vonkajších okrajoch filtračnej nádoby späť do systému.

Ak je filter nainštalovaný do predtým prevádzkovaného systému, je nutné filter čistiť z dôvodu prítomnosti nečistôt častejšie. Po odfiltrovaní nečistôt frekvencia čistenia klesá. V prípade nevyčistenia filtra od nečistôt môže dôjsť k celkovému zaneseniu vložky, zablokovaniu a nepriepustnosti filtra. V takom prípade môže dôjsť k veľkému tlakovému rozdielu v systéme a následnému vyvolaniu poruchy na zdroji tepla (kotol).

Pre odstránenie poruchy je v prípade zanesenia filtra postačujúce vyčistenie filtra a následné opätovné uvedenie kotla do prevádzky.

Inštalácia filtra

Filter MB1 Basic odporúčame umiestniť na spätné potrubie, privádzajúce vodu z kúrenia do kotla. Týmto bude zabezpečené, že všetky nečistoty zo systému budú zachytené vo filtri, pred vstupom vody do kotla. Kompaktná veľkosť umožňuje umiestniť filter priamo pod kotol tak, aby nenarušil celkový vzhľad kotla. Filter sa odporúča umiestniť viečkom na pohľadovú stranu.

Varianta 1 – vertikálna pozícia 1
Varianta 2 – vertikálna pozícia 2
Varianta 3 – horizontálna pozícia

Možná variabilita umiestnenia filtra do pozície horizontálnej aj vertikálnej je umožnená unifikovaným závitom G 3/4″. Potom je postačujúce otočiť filter o 90 ° a pripojiť ku guľovému ventilu, a priamemu pripojeniu vymeniť pozície pre guľový ventil a priame pripojenie.

Pre správnu funkčnosť filtra odporúčame kontrolu a vyčistenie filtra aspoň raz ročne. V prípade inštalácie do nového systému je nutné kontrola najneskôr po jednom mesiaci prevádzky. V prípade inštalácie filtra do už prevádzkovaného systému môže byť nutnosť čistenia častejšie, a to v závislosti od znečistenia systému.

UPOZORNENIE: Súčasťou filtra MB1 je silný magnet vytvárajúci rozsiahle magnetické pole.
Vytvorené magnetické pole môže byť ohrozujúce pre elektronické prístroje v okolí magnetu.

Zdieľať produkt

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Vyhľadať
Slnečné kolektory
Potrebujete pomoc?

+421-45-601 6080