Zelený voz (Green Energy Vehicle)

V polovici roka 2017 sa na otvorenej ploche v parku Drienová pri Rajci uskutočnilo podujatie „Šetríme energiu a prírodu obnoviteľnými zdrojmi energie“, ktoré bolo organizované BIOMASOU, združením právnických osôb. Podujatia sa zúčastnilo približne 200 detí, hlavne 2. – 4. Ročníka ZŠ z okolia Rajca. Spolu s Biomasou sa na programe podieľali SIEA, THERMO/SOLAR, Biopel a.s. a O.z. Tilia.

Deti boli rozdelené do skupín a postupne prechádzali jednotlivé stanovišťa, na ktorých ich čakala aktivita týkajúca sa nejakého (vždy iného) ekologického zdroja energie. Na jednotlivých stanovištiach sa dozvedeli a mohli si odskúšať silu solárnej energie, veternej energie, el. vodivosť ovocia a zeleniny, spotrebu bežných el. spotrebičov, využitie biomasy v praxi, biopalivá, chov včiel a iných domácich zvierat a pestovanie ovocia, a rôznych plodín.

Spoločnosť THERMO/SOLAR dostala zaujímavú úlohu – vytvoriť voz, ktorý by bol energeticky sebestačný pri ohreve vody. Nakoniec sme použili kombináciu rôznych komponentov, ktoré sa využívajú nie len pri klasických solárnych systémoch s núteným obehom, ale využili sme aj komponent z tzv. samotiažneho systému v podobe horizontálneho zásobníka s objemom 150l. Na pohon obehového čerpadla boli využité 3ks fotovoltických panelov, čim sa stal daný solárny systém energeticky nezávislý.

V rámci podujatia tak naša spoločnosť THERMO/SOLAR prispela ekologickým zariadením v podobe energeticky sebestačného solárneho systému na ohrev vody umiestnenom na tzv. green energy vehicle (zelenom voze).

Zdieľať Realizáciu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp