Zelený voz (Green Energy Vehicle)

V polovici roka 2017 sa na otvorenej ploche v parku Drienová pri Rajci uskutočnilo podujatie „Šetríme energiu a prírodu obnoviteľnými zdrojmi energie“, ktoré bolo organizované BIOMASOU, združením právnických osôb. Podujatia sa zúčastnilo približne 200 detí, hlavne 2. – 4. Ročníka ZŠ z okolia Rajca. Spolu s Biomasou sa na programe podieľali SIEA, THERMO/SOLAR, Biopel a.s. a O.z. Tilia.

Deti boli rozdelené do skupín a postupne prechádzali jednotlivé stanovišťa, na ktorých ich čakala aktivita týkajúca sa nejakého (vždy iného) ekologického zdroja energie. Na jednotlivých stanovištiach sa dozvedeli a mohli si odskúšať silu solárnej energie, veternej energie, el. vodivosť ovocia a zeleniny, spotrebu bežných el. spotrebičov, využitie biomasy v praxi, biopalivá, chov včiel a iných domácich zvierat a pestovanie ovocia, a rôznych plodín.

Spoločnosť THERMO/SOLAR dostala zaujímavú úlohu – vytvoriť voz, ktorý by bol energeticky sebestačný pri ohreve vody. Nakoniec sme použili kombináciu rôznych komponentov, ktoré sa využívajú nie len pri klasických solárnych systémoch s núteným obehom, ale využili sme aj komponent z tzv. samotiažneho systému v podobe horizontálneho zásobníka s objemom 150l. Na pohon obehového čerpadla boli využité 3ks fotovoltických panelov, čim sa stal daný solárny systém energeticky nezávislý.

V rámci podujatia tak naša spoločnosť THERMO/SOLAR prispela ekologickým zariadením v podobe energeticky sebestačného solárneho systému na ohrev vody umiestnenom na tzv. green energy vehicle (zelenom voze).

Zdieľať Realizáciu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp