Solárny hroch pre ZOO v Ostrave

V roku 2014 dostala ZOO Ostrava takmer 5 metrov dlhého hrocha, ktorý váži takmer 600 kg. Hroch nie je živý, ale ide o jedinečný výrobok v tvare hrocha, ktorý bol vyrobený v našej spoločnosti na základe individuálnej požiadavky zákazníka. Jedná sa o plne funkčný slnečný kolektor a zdobí priečelie pri vstupe do administratívnej budovy ZOO v Ostrave.

Solárny hroch a vákuové kolektory

Solárny hroch je súčasťou dodávky 56 kusov vákuových kolektorov TS 400, ktoré slúžia ostravskej ZOO na ohrev nerezovej akumulačnej nádrže s objemom 6,6 m3. Z nej sa následne odoberá teplo buď pre kúrenie v zimnom období, alebo v letnom období je zdrojom tepla pre solárne chladenie. Vykurovacia voda je určená aj pre ohrev teplej úžitkovej vody. Celá dodávka bola realizovaná na základe vyhranej súťaže, ktorá mala podmienku, aby jej súčasťou bol aj solárny hroch. Rozmery hrocha sú 2300 x 4600 mm a najnáročnejšia bola jeho preprava do Ostravy, kam sme ho transportovali poležiačky.

Zníženie prevádzkových nákladov

Samotná Zoo pristúpila k podpore alternatívnych zdrojov rekonštrukciou pavilónu hrochov. Prestavba starého objektu mala za cieľ znížiť vysokú energetickú náročnosť prevádzky pavilónu a zaistiť doteraz neexistujúce vetranie. Zoo Ostrava vymenila v priebehu dvoch rokov strechu, vstupné brány a veľkú časť obvodového plášťa budovy. Súčasťou projektu bola tiež zmena vykurovania objektu z existujúcej elektrickej energie na obnoviteľný zdroj energie, konkrétne drevené pelety, a zavedenie aspoň jednoduchej filtrácie vody, ktorá prispeje k väčšej čistote v hrošom bazéne a zásadne zníži aj existujúci veľmi nepríjemný zápach v pavilóne. Projekt bol financovaný grantom z Finančného mechanizmu Nórska a spolufinancovaný mestom Ostrava.

Zdieľať Realizáciu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp