Najväčší solárny systém na Pobaltí

So svojim výkonom 295 kW je solárny systém na Krajskej nemocnici v meste Jekabpils v Lotyšsku najväčším solárnym systémom na Pobaltí.

Krajská nemocnica Jekabpils, založená v roku 1912, pozostáva z niekoľkých budov, 15 oddelení a samostatnej vykurovacej a parnej kotolne. Celkovo je možné ubytovať až 277 pacientov naraz. Krajskú nemocnicu tvorí pohotovosť a veľké ambulančné priestory (klinika), ktorá slúži významnému počtu ľudí každý deň. Navyše starostlivosť o všetkých týchto pacientov vyžaduje veľa teplej vody.

Technické parametre

  • Typ objektu: Nemocnica
  • Miesto: Jekabpils, Lotyšsko
  • Použitie: Ohrev vody
  • Plocha solárneho systému: 394,58 m2
  • Výkon slnečných kolektorov: 285,64 kW
  • Výkon kotla: 2500 kW
  • Systém je v prevádzke od roku 2014.

Najväčší na Pobaltí

Nemocnica spotrebováva 15 až 30 kubických metrov teplej vody denne. Táto bola spočiatku ohrievaná spaľovaním zemného plynu. Keďže sa jednalo o pomerne drahé riešenie, hľadali sa spôsoby ako zefektívniť spôsob ohrevu vody. Najlepším riešením sa ukázalo byť inštalovanie kotla na drevnú štiepku, ktorý je podporovaný veľkým a výkonným solárnym systémom. Výsledkom je celkovo 156 solárnych kolektorov, ktoré boli nainštalované, pomocou nášho lotyšského partnera, na streche existujúcej kotolne, ako aj na streche novopostavenej budovy slúžiacej na skladovanie drevnej štiepky. Celkový výkon kolektorov je 295 kW a jedná sa o najväčší solárnych systém v Pobaltí postavený do roku 2015.

Spôsob ohrevu a úspory

Od inštalácie nového solárneho systému sa studená voda v Krajskej nemocnici Jekabpils ohrieva pomocou slnečnej energie. Slnečné kolektory najskôr ohrievajú vodu v solárnych zásobníkoch s celkovým objemom 12 kubických metrov, kde sa voda ohrieva z 10-15°C na 30°C alebo dokonca 70 stupňov v závislosti od ročného obdobia a množstva slnečného žiarenia, a až následne sa v prípade potreby dohrieva pomocou kotla na drevnú štiepku.

Inštalácia slnečných kolektorov spolu s kotlom na drevnú štiepku umožnila nahradiť množstvo energie vyprodukovanej kotlom na zemný plyn vo výške približne 3.400 MWh/rok.

Zdieľať Realizáciu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp