Mliekáreň Lovčica-Trubín

Vyžitie kolektorov

Solárny systém, nainštalovaný na plochej streche poľnohospodárskeho družstva výrazne znižuje spotrebu elektrickej energie na ohrev vody, používanej v technológii na spracovanie mlieka a produkciu mliečnych výrobkov. V budove sa nachádzajú dva veľké spotrebiče tepla. Prvým je zásobník horúcej vody s minimálnou teplotou 82°C, ktorá slúži na pasterizáciu mlieka pred jeho ďalším spracovaním. Druhým sú zásobníkové ohrievače teplej vody, ktoré sú umiestnené v rôznych častiach objektu a slúžia na ohrev vody pre technologické a sanitárne účely.

Odovzdávanie tepla

Teplo získané kolektormi sa odovzdáva buď solárnemu zásobníku teplej vody, ktorý napája decentralizované ohrievače alebo zásobníku teplej vody pre pasterizáciu. Zásobník teplej vody pre pasterizáciu sa udržiava elektrickou špirálou minimálne na teplote 82°C. Predhrieva ho solárny systém, dohrev zabezpečuje existujúca elektrická špirála s výkonom 12 kW. Maximálnu efektivitu solárneho systému zabezpečuje solárny regulátor, ktorý presúva teplo získané z kolektorov do zásobníkov tak, aby bolo využitie slnečnej energie maximálne.

Úspora

Celkovo je na plochej streche objektu nainštalovaných 7 kusov slnečných kolektorov typu TS500 s plochou približne 17,5 m2. Ročne ušetrí družstvu tento solárny systém viac ako 9 000 kWh elektrickej energie.

Zdieľať Realizáciu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp