Solárny systém pre sídlisko Hliny VII v Žiline

Prvým 480 žilinským bytom začalo v novembri 2003 predhrievať vodu 132 slnečných kolektorov TS 300. Dodávateľ tepla a teplej vody v tomto meste, spoločnosť Bytterm, nainštalovala kolektory, aby znížila náklady na ohrievanie vody.

Hliny VII

Projekt sa dotýka desiatich panelových domov (470 bytov) a troch nebytových priestorov (materská škola, obchod, práčovňa) na sídlisku Hliny VII. Táto investícia predstavovala zhruba 92.950 €. Kolektory predhrievajú studenú vodovodnú vodu, ktorá má asi 10-12°C, na teplotu 32°C. Na konečných 45°C sa dohrieva vo výmenníkovej stanici. V dňoch s vysokou intenzitou slnečného žiarenia a malou spotrebou teplej vody teplota často presahuje výpočtovú teplotu a výnimkou nie sú ani dni, keď sa vyšplhá až na 50°C.

Energetické zisky

Systém v priemere poskytuje reálne o 15-20% viac tepla oproti parametrom garantovaným výrobcom. Nameraný ročný energetický zisk sa pohybuje na úrovni okolo 120.000 kWh, čo predstavuje v prepočte okolo 910 kWh tepla z jedného kolektora za rok a približne 432 GJ čistej energie zo Slnka ročne. Solárny systém, ktorý slúži na predohrev pitnej vody, by mohol dosiahnuť tepelný zisk ešte o 10 až 15 % vyšší, ak by bol odber ohriatej vody rovnomernejší, a teda nižšie aj jej teploty v zásobníkoch. Práve režim odberu výrazne vplýva na výťažnosť solárneho termického systému.

Financovanie

Celý projekt bol financovaný pomocou dlhodobej pôžičky prevádzkovateľa, ktorá sa spláca z dosiahnutých úspor energie bez akejkoľvek štátnej alebo inej finančnej podpory zo strany EÚ. Prevádzka solárneho systému na Hlinách v Žiline je dôkazom výhodnosti využívania slnečnej energie nielen pre rodinné a bytové domy, ale aj pre sídliskové a centrálne zdroje tepla.

Zdieľať Realizáciu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp