Solárny systém na DSS a DD Oáza v Tekovskej Breznici

V roku 2019 Domov dôchodcov v Tekovskej Breznici rozšíril svoj solárny systém na ohrev vody o 30 kusov nových slnečných kolektorov TS 300. V tom čase išlo o jednu z najväčších realizácii využívania obnoviteľných zdrojov (OZE) na Slovensku v domove dôchodcov. Kolektory pokrývajú prípravu viac ako polovice spotreby teplej úžitkovej vody (TÚV).

Rozšírenie z 10 na 40 kolektorov

Domov dôchodcov v Tekovskej Breznici už mal v minulosti nainštalovaný solárny systém s 10 kolektormi a 1000 litrovým zásobníkom. Pre spokojnosť s takýmto spôsobom prípravy teplej vody sa riaditeľ domova rozhodol rozšíriť tento systém o ďalšie kolektory a väčšiu akumuláciu. Systém sme preto rozširovali o 30 ks TS 300, s výkonom necelých 43 kW a o tri 1000 litrové solárne zásobníky. Z poskytnutých údajov o spotrebe teplej vody bolo vykalkulované pokrytie podielu solárnej energie na prípravu TÚV cez 50%. Súčasná kapacita domova je viac ako 60 klientov, plánuje sa rozšírenie na 90. O tom aký presný bol výpočtový model sa uvidí po prvých rokoch prevádzky. Systém je robený ako dvojokruhový. Prioritou je predohrev TÚV a prebytky v prechodnom období a pri dostatočnom slnečnom žiarení pomáhajú kúreniu. Samotné kúrenie majú na starosti 2 plynové kondenzačné kotle.

Šatňa údržbárov ako solárna strojovňa

Práce na inštalácii systému sa realizovali v apríli roku 2019. Montáž bola ukončená po cca 2 týždňoch práce a pri vykladaní na strechu sa použila mobilná plošina. Potrubie bolo urobené medené, dimenzie 28 mm, ktorého celková dĺžka je zhruba 100 m.

V súčasnej technickej miestnosti už nebolo miesto pre umiestnenie ďalších zásobníkov, preto pre solárnu strojovňu poslúžila šatňa údržbárov, ktorá sa preklasifikovala na solárnu strojovňu, a ktorá s technickou miestnosťou susedí. Prechádzalo sa teda len cez jednu stenu. Zásobníky sa zmestili cez každé dvere, prístup do tejto novej solárnej strojovne bol bez potreby búrania. Systém má nainštalované aj monitorovanie cez internet.

Zdieľať Realizáciu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp