Solárny systém na bytovom dome v Detve

Základná otázka – s dotáciou či bez?

Prvotnou myšlienkou bolo využiť možnosti dotačného programu „Zelená domácnostiam“, ktorý umožňoval požiadať o štátnu podporu na solárny systém ako pre rodinné domy, tak aj pre bytové domy.  Teória a prax sa často veľmi líšia, a tak v praxi ani program „Zelená domácnostiam“ bytovým domom nepomáhal tak, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Hlavným dôvodom, prečo na bytových domoch vidieť solárne kolektory len veľmi zriedka je centrálne zásobovanie teplom, na ktoré je väčšina bytových domov napojená.

Vo všeobecnosti celú situáciu s inštaláciou solárnych systémov na bytové domy komplikujú hneď dva faktory. Podporu od štátu môže dostať len bytový dom, ktorý nie je pripojený na centrálne zásobovanie teplom (CZT). V prípade, že je táto podmienka splnená, tak sa ešte skúma, či je v jeho blízkosti sieť CZT vybudovaná a či je možné danú budovu k tejto sieti pripojiť. Vtedy vstupuje do hry centrálny dodávateľ tepla, ktorý svojim stanoviskom potvrdí možnosť pripojenia a tým zmarí aj poslednú šancu bytového domu na získanie podpory od štátu na inštaláciu solárneho systému.

Výnimka (ne)potvrdzuje pravidlo

Ako sa ale hovorieva, výnimka (ne)potvrdzuje pravidlo a v mesiacoch júl a august 2017 sme zrealizovali a odovzdali do prevádzky termický solárny systém na ohrev pitnej vody pre bytový dom v Detve v časti Novosady. Tým, že bytový dom je pripojený na CZT, finančná podpora od štátu nebola možná. Centrálny dodávateľ tepla v tomto prípade nemal výhrady voči inštalácií a povolil vlastníkom bytov pripojiť do výmenníkovej stanice (KOST) systém solárneho ohrevu. Investíciu na inštaláciu solárneho systému pokryla časť bankového úveru, ktorý bol určený primárne na kompletnú rekonštrukciu strechy na bytovom dome.

Solárny systém pozostáva z 35 ks solárnych termických kolektorov typu TS500 (absorbčná plocha 2,26 m2/kol), 4 ks 1000 l akumulačných zásobníkov a zabezpečuje solárny predohrev studenej vody pre 48 bytových jednotiek v dome s 90 obyvateľmi a mal by ušetriť min. 50- 60 % ročných nákladov na ohrev TÚV.

Kolektory sú inštalované na rovnej streche v jednom rade a orientované sú na juhovýchod. Najskôr sa uvažovalo s počtom 32 kolektorov TS500 a orientáciou priamo na juh, no s ohľadom na polohu a orientáciu domu by výroba a montáž pomocnej konštrukcie natoľko predražila systém, že strata na výkone orientáciou kolektorov sa vykompenzovala navýšením počtu kolektorov. Výrazne sa tým zjednodušilo ukotvenie nosnej konštrukcie, čo urýchlilo realizáciu a samozrejme ušetrilo financie investorovi.

Celková inštalácia a sprevádzkovanie solárneho systému trvala približne tri týždne, počas ktorých obyvatelia bytového domu strpeli 1 deň práce s ťažkou technikou pred bytovkou (žeriav a nákladné autá s materiálom), 1,5 pracovného dňa zvýšenej hlučnosti pri prebíjaní otvorov cez poschodia a nanajvýš 1/2 dňa odstávky teplej vody počas pripájania systému.

Diaľkové sledovanie systému

V rámci dodávky solárneho systému bolo po dohode s investorom inštalované aj zariadenie na diaľkové sledovanie solárneho systému, vďaka ktorému môžeme kedykoľvek kontrolovať jeho prevádzku a zbierať údaje o energetických ziskoch. Okrem toho, zástupca vlastníkov bytov sleduje a pravidelne eviduje spotrebu teplej vody a aj spotrebu tepla z CZT na jej ohrev na meračoch inštalovaných v technickej miestnosti. Za prvý týždeň prevádzky solárneho systému v Detve obyvatelia bytovky spotrebovali 14 m3 teplej vody. Od centrálneho dodávateľa tepla z CZT odobrali v rovnakom období približne 1 kWh tepla z čoho vyplýva, že počas slnečných letných dní sú, čo sa týka energie na výrobu teplej vody, úplne nezávislí od zdroja CZT.

Živé sledovanie tohto solárneho systému na bytovom dome v Detve bude časom sprístupnené všetkým návštevníkom na webových stránkach spoločnosti THERMO/SOLAR Žiar s.r.o., kde bude možné priebežne sledovať jeho prácu.

Reálna návratnosť aj bez finančnej podpory

Inštalovaný solárny systém vyprodukuje ročne približne 40 MWh tepelnej energie, ktorou čiastočne nahradí nie práve najlacnejšiu centrálne dodávanú energiu, čím výrazne zníži energetické náklady obyvateľov bytovky. Aj napriek skutočnosti, že solárny systém nebolo možné dotovať z programu Zelená domácnostiam a aj s ohľadom na dodatočné náklady spojené s bankovým úverom, je predpokladaná reálna návratnosť investície za menej ako 10 rokov, nehovoriac o zhodnotení nehnuteľnosti tým, že je na nej inštalovaný solárny systém.

To dokazuje, že po zmierení sa so skutočnosťou, že bytové domy sú v získaní štátneho príspevku jednoznačne znevýhodnené, nemá zmysel plakať nad tým, čo tak skoro nezmeníme. Pokiaľ to však možnosti a okolnosti dovoľujú, treba konať a čím-skôr zohrievať vodu energiou, ktorá je zadarmo.

Zdieľať Realizáciu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp