Solárny systém na bytovom dome v Banskej Bystrici

Na jar 2018 THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. odovzdal do užívania solárny systém na ohrev teplej vody v bytovom dome v Banskej Bystrici na Javorníckej ulici, v mestskej časti Sásová. Solárny systém tvorí 30 slnečných kolektorov TS 500 rozdelených do 3 polí po 10 kusov a dva zásobníky na teplú vodu, každý s objemom 2000 litrov a príslušenstvo. Systém ohrieva vodu pre 98 bytových jednotiek, v ktorých býva takmer 300 osôb. Ide o ďalšiu z radu inštalácií ktorá je dôkazom, že využitie slnečnej energie je možné aj bez štátnych dotácií.

Technické riešenie

Studená voda sa ohrieva v dvoch solárnych paralelne zapojených zásobníkoch s akumuláciou tepla do 4000 l vody (2x 2000 l zásobník) a následne sa vo výmenníku podľa potreby dohreje na požadovanú teplotu. Objem teplonosnej kvapaliny v systéme je 450 l. Predpokladaný ročný energetický zisk je okolo 45 MWh. Slnečné kolektory sú orientované na juhozápad. Pôvodne sa malo montovať 30 kusov TS 300 a 3000 l akumulácie. Pri rokovaniach sa však vyskytla otázka zväčšenia systému ako bol pôvodne navrhnutý. Potrubie aj ostatné prvky systému boli dimenzované tak, že je možné jeho rozšírenie o ďalšie pole kolektorov v prípade, že by vznikla v budúcnosti takáto požiadavka. Oceľová nosná konštrukcia bola robená na základe statického návrhu na mieru pre túto inštaláciu a jej montáž prebehla, okrem vyloženia na strechu, bez použitia ťažkej techniky.

Aj bez štátnej podpory

Začiatok komunikácie a prvé kroky boli spravené už v roku 2016, keď bol vypracovaný aj projekt pre solárny systém na bytovom dome. Po dvoch neúspešných rokoch podávania žiadostí o štátnu dotáciu sa obyvatelia bytového domu rozhodli, že si solárny systém dajú na dom namontovať aj bez štátnej podpory. Stalo sa tak na jar 2018. Oproti pôvodnému projektu z roku 2016 sa urobili zmeny typu kolektorov a veľkosti akumulačných nádrží.

Keď je vstupný otvor príliš malý

Umiestnenie 2 kusov zásobníkov do technickej miestnosti nebolo možné zrealizovať cez pôvodný vstupný otvor nakoľko priemer zásobníkov bol väčší ako šírka vstupného otvoru (vchodových dverí). Pre náš skúsený tím však takéto atypické situácie nepredstavujú problém, a tak bolo umiestnenie dvoch 2000l zásobníkov urobené cez betónový panel, do ktorého bol vyrezaný otvor špeciálnou pílou. Dva betónové bloky, ktoré boli vypílené, sa vybrali za pomoci hydraulickej ruky, umiestnili sa zásobníky a bloky betónového panelu boli umiestnené späť bez väčších známok po akejkoľvek manipulácii. Celá operácia pílenia panelu a jeho zamurovania bola urobená v jeden deň. V priebehu inštalácie vznikli menšie komplikácie, z ktorých najväčšia bola tá, že dodávateľ zásobníkov nedokázal dodržať dohodnutý termín dodania a preto sa odovzdanie diela predĺžilo o 3 týždne od plánovaného termínu.

Zdieľať Realizáciu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp