Solárny systém na SPŠ Stavebnej v Trenčíne

Naša spoločnosť sa zúčastnila jednej z prvých a zároveň najprogresívnejších rekonštrukcií školy do energetickej triedy A0 na Slovensku. Jedná sa o komplexnú architektonickú i energetickú obnovu celého objektu. Aktívne sme sa zapojili na jar v roku 2016, kedy sme sa zúčastnili spracovania projektovej dokumentácie obnovy Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne. V roku 2017 prebehlo verejné obstarávanie a následne sa mohli začať stavebné práce. 

Využitie kolektorov

Z energetického pohľadu je po vykurovaní najväčším spotrebičom plavecký bazén s rozmermi 25×12 m. Na ohrev bazénu a prípravu teplej vody sa na streche bazénovej haly namontovalo na pomocnej oceľovej konštrukcii celkom 98 ks TS300. Tie sú rozdelené do 14 blokov po 7 ks. Kolektormi získané teplo sa využíva na ohrev TUV v dvoch zásobníkoch po 1000 litrov a na ohrev bazénovej vody. Dohrev zabezpečuje vlastná plynová kotolňa v areáli školy. Samotný solárny systém bol nainštalovaný v jarných mesiacoch roku 2018, do prevádzky bol uvedený začiatkom júla. Naša spoločnosť dodala slnečné kolektory a k nim základné príslušenstvo zmluvnému montážnemu partnerovi, ktorý sa postaral o správnu inštaláciu solárneho systému.

Energetický certifikát A0

Po vykonanej rekonštrukcii získala Stredná priemyselná škola Emila Belluša v Trenčíne Energetický certifikát a bola zaradená do energetickej triedy A0 ako jedna z prvých, ak nie úplne prvá, na Slovensku. Podľa tohto certifikátu podiel energie z obnoviteľných zdrojov predstavuje 17,4%.

Zdieľať Realizáciu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp