Štefan Uškert

Kotly od spoločnosti Hargassner

Hargassner je rakúska rodinná firma, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a celosvetovým predajom vykurovacích systémov na pelety, drevnú štiepku a kusové drevo. Pohybuje sa v

Zobraziť

Rast zamestnanosti v THERMO|SOLARE

Nové výroby pre skupinu Hargassner Najstarší a v branži najdlhšie pôsobiaci výrobca slnečných kolektorov – THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., zažíva novú etapu rozvoja súvisiacu s rozširovaním

Zobraziť

Čakanie na jarné poukážky na OZE

Zimná prestávka v inštaláciách zariadení na využitie slnečnej energie Aj napriek prerušeniu dotačného programu Zelená domácnostiam v polovici minulého roka, patrí rok 2023 medzi úspešné

Zobraziť