august 2023

Rast zamestnanosti v THERMO|SOLARE

Nové výroby pre skupinu Hargassner Najstarší a v branži najdlhšie pôsobiaci výrobca slnečných kolektorov – THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., zažíva novú etapu rozvoja súvisiacu s rozširovaním

Zobraziť